Теорія літератури

Теорія літератури в кросвордах

Художні засоби

Таблиця творів, жанрів, стилів та їх авторів

Літературні угрупування

Метафора, метонімія, синекдоха – у чому відмінність?

 

Уявіть ситуацію:
“За вікном іде сніг, а Червона Шапочка вмостилася собі в кріслі й читає Підмогильного”.
У цьому “казковому” реченні можна знайти і метафору, і метонімію, і синекдоху. Що де є? 

Метафора – з грецької «перенесення». Розкриття сутності одного предмета чи явища через особливості іншого.

 • Йде сніг – сніжинки, як відомо, «ходити» не вміють;
 • Полетів у магазин по цукерки – не на літаку«полетів», а дуже швидко пішов;
 • «Троянди днів», «крило зорі» (В. Соссюра).

Метонімія – заміна одного слова іншим на основі суміжності (тобто тісного зв’язку).

 • Читати Підмогильного – не сам твір, а його автор;
 • Я з’їв цілу тарілку – не сам предмет, а що в ньому вміщено;
 • Київ прокидається – не самі люди, а місто, в якому вони перебувають.

Синекдоха – різновид метонімії. Заміна назви цілого предмета назвою його частини.

 • Червона шапочка – на позначення всієї дівчинки – лише її головний убір;
 • Ноги моєї тут не буде – на позначення цілої людини – тільки частина її тіла;
 • Вчися шанувати копійку – на позначення всіх грошей – найменша частина грошей.

Також пам’ятайте про уособлення (персоніфікацію) – це вид метафори, перенесення ознак особи на предмети, речі, явища, тваринний і рослинний світ.
 • В золотій смушевій шапці циган-вечір сходив з гір, Ніс він ніченьці-циганці з срібла кований набір (О. Олесь).
Раджу вам, друзі, вивчити не так визначення цих тропів, як самі приклади.
Знаючи по 3 прикла ди до кожного тропа, зможете легко впізнати ці прийоми у завданнях тестів.
/http://200baliv.org.ua/metafora-metonimiya-synekdoha-uosoblennya-u-chomu-vidminnist/


Визначаємо віршовий розмір

Існують 5 типів віршових розмірів:
 1. двоскладові стопи (тобто у рядку весь час повторюється ритм із наголосом на першому чи другому із двох складів)
 • хорей – двоскладова стопа із наголосом на першому складі:
 • ямб – двоскладова стопа із наголосом на другому складі
Як запам’ятати? Пригадай – яка літера йде в абетці першою – Х чи Я? Запам’ятай цю аналогію: Х в абетці раніше, ніж Я, тому наголос у стопі падає на перший склад. Я пізніше, тому наголос на другий склад.
 1. трискладові стопи
 • дактиль – наголос падає на перший склад із трьох
 • амфібрахій – наголос на другому складі з трьох
 • анапест – наголос падає на третій склад із трьох
Також запам’ятати розміри допоможуть віршовані рядки:
выршовы розміри

Алгоритм визначення віршового розміру такий:
 1. Запиши перші два рядки вірша
 2. Розстав наголоси у словах. УВАГА! Пам’ятай, що маленькі слова (прийменники, сполучники, частки) можуть у віршованому рядку приєднуватися до більших слів і, відповідно, втрачати свій окремий наголос.
 3. Також пам’ятай про бічні наголоси. Для збереження ритму вірша деякі довгі слова можуть мати два, а то і три наголоси, із яких тільки один головний, а інші – бічні. Бічний наголос ставиться зівжди за один склад від основного.
 4. Випиши поруч із ряками ритмічну структуру вірша, позначаючи всі (і наголошені, і ненаголошені) склади
 5. Знайди систему у повторенні наголошених і ненаголошених складів
 6. Визнач віршовий розмір.

Розберемо матеріал на прикладі вірша Л. Костенко, визначивши наголошені склади:
Життя іде і все без коректур.
І час летить, не стишує галопу.
Давно нема маркізи Помпадур,
і ми живем уже після потопу.
Віршовий розмір – ямб.

Також визначимо віршовий розмір твору Г. Сковороди «Всякому місту – звичай і права»:
Всякому місту — звичай і права,
Всяка тримає свій ум голова;
Всякому серцю — любов і тепло,
Всякеє горло свій смак віднайшло.
Я ж у полоні нав’язливих дум:
Лише одне непокоїть мій ум.
Віршовий розмір – дактиль.
http://promovu.in.ua/metre/


Дивно, але для когось визначення віршового розміру, як і слова ямб, хорей, дактиль, амфібрахій, анапест  здаються страшною і неподоланною проблемою. Насправді, це просто! Один раз навчившись визначати віршовий розмір і запам’ятавши деякі хитрощі, ви гарантовано здобуваєте собі бали на ЗНО. ПАМ’ЯТАЙТЕ! Завдання на визначення віршового розміру ОБОВ’ЯЗКОВО (ну 99%) будуть на тестуванні!
Давайте визначимо розмір пісні Океану Ельзи “Сосни”:
Ти вийшла заміж за весну,
ти вийшла заміж за весну.
Мені лишила осінь
і запах твоїх сосен.

Щоб визначити віршовий розмір, робіть так:
1) Прочитайте вірш, зверніть увагу на наголошення слів.
Нам потрібні не правильні наголоси, як у словнику, а такі, які відчитуються у вірші. Так, наприклад, у рядку “і запах твоїх сосен” слово “твоїх” має наголошуватися на другий склад “твоїх”, але для цього вірша краще звучить і співається Вакарчуком “твоїх”. Тому не лінуйтеся читати віршик вголос! Раджу На робити це і на  тестуванні – пошепки – щоби краще відчути наголошені і ненаголошені склади.
2) Розставте наголоси у словах.
Ти вийшла заміж за весну,
ти вийшла заміж за весну.
Мені лишила осінь
і запах твоїх сосен.
3) Намалюйте схему, де
_  – це наголошений голосний (на письмі це така рисочка з наголосом над нею, що позначає наголошений склад).
U – це ненаголошений голосний (на письмі це дужечка або рисочка без наголосу).
Позначки записуйте у рядки, як у вірші, причому робіть це акуратно, щоб позначки були чітко одна під одною. У нашому випадку схема буде така:
U _ U _ U _ U _
U _ U _ U _ U _
U _ U _ U _ U
U _ U _ U _ U
ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ, кількість таких позначок у вашій схемі = кількості голосних у вірші.
4) Роздивіться свою схему і ви побачите якусь частинку, що повторюється. Це – стопа. Вона може складатися з 2 або 3 складів. Відділіть поперечними лініями стопи у своїй схемі:
U _/ U _/ U _/ U _/
U _ /U _ /U _/U _/
U _ /U _ /U _ /U
U _ /U _/ U _ /U
У “Соснах” повторюється U _. Такий розмір називається ямб.  А оскільки в рядку він повторюється 4 рази, то це – чотиристопний ямб.
____________________________________
Це ваші чотири кроки до успіху! Залишається тільки запам’ятати, що як називається. До вашої уваги ВІРШОВІ РОЗМІРИ:

1) Ямб U _

Океан Ельзи – Сосни
Ти вийшла заміж за весну,
ти вийшла заміж за весну.
Мені лишила осінь
і запах твоїх сосен.
U _/ U _/ U _/ U _/
U _ /U _ /U _/U _/
U _ /U _ /U _ /U
U _ /U _/ U _ /U

2) Хорей  _ U

Плач Єремії – Вона
Завтра прийде до кімнати твоїх друзів небагато,
Вип’єте – холодного вина.
Хтось принесе білі айстри, скаже хтось: “життя прекрасне”.
Так, життя – прекрасне, а вона
_ U/ _ U/ _ U/ _ U/ _ U/ _ U/ _ U/ _ U/
_ U/ U U/_ U/ U U/ _ 
_ U/ _ U/ _ U/ _ U/ _ U/ _ U/ _ U/ _ U/
_ U/ _ U/ _ U/ _ U/ _

3) Дактиль  _ U U

Тартак – Наше літо
Сонце пече, річка тече
Влітку на вулиці так гаряче
Сонце пече, річка тече,
Влітку на вулиці так гаряче.
_ U U/ _ _ U/ U _
_ U U/ _ U U/ _ U U/ _
_ U U/ _ _ U/ U _
_ U U/ _ U U/ _ U U/ _

4) Амфібрахій U _ U

Океан Ельзи – Все буде добре
І все буде добре
Для кожного з нас.
І все буде добре,
Настане наш час.
U _ _/ U _ U 
U _ U/ U _
U _ _/ U _ U 
U _ U/ U _ 

5) Анапест U U _

Друга ріка – Відчиняй
Відчиняй я стою на порозі
Я вже тут, я вже дома, привіт
Не питай де я був позавчора
Вчора вранці, сьогодні, торік.
U U _/ U U _/ U U _/ U
U U _/ U U _/ U U _
U U _/ U U _/ U U _/ U
_ U _/ U U _/ U U _
____________________________________
Ви помітили, що часто не виходить “чистої” схеми, в одному уривку може бути намішано різних стоп. Ваше завдання – помітити загальну закономірність. Можу вас запевнити, що в тестах ЗНО пропонують не надто заплутані уривки, мабуть, щоб уникнути непорозумінь і апеляцій.:)
І насамкінець, маленька хитрість, як запам’ятати віршові розміри, бо дуже вони вже плутаються в голові. Запам’ятайте самі назви розмірів і те, як самі ці слова наголошуються:
Трискладові:
1) Дактиль – наголос у цьому слові на перший склад, отже і у віршовому розмірі
на перший – _ U U.
2) Амфібрахій – наголос у самому слові посередині, отже і у віршовому розмірі
 посередині – U _ U.
3) Анапест – наголошуємо останній склад у слові, так само останній і у віршовому
розмірі –  U U _.
Двоскладові – НАВПАКИ:
1) Ямб – наголос у слові на перший, але у віршовому розмірі, навпаки, 
на другий – U _.
2) Хорей – наголос у слові на другий, а у віршовому розмірі, навпаки, 
перший – _ U.

І закріпимо. Щоб визначати віршовий розмір:
1) запам’ятайте порядок дій:
прочитати вголос – розставити наголоси – намалювати схему – визначити закономірність.
2) запам’ятайте 5 розмірів: 
ямб U _, хорей _ U, дактиль _ U U, амфібрахій  U _ U, анапест U U _.
 http://200baliv.org.ua/yak-vyznachyty-virshovyj-rozmir/
Немає коментарів:

Дописати коментар